Involveras affärsidé bygger på vårt namn.

Vårt namn står för engagemang, medverkan och delaktighet.
Medverkan för att skapa omvärldens engagemang och delaktighet i ditt företag

 

Vi arbetar som konsulter och hjälper företag på börsen
eller på väg till börsen i IR och informationsfrågor med:

 

rådgivning, utbildning
analys av företagets position och aktieägarprofiler
budskapsformulering och mediastrategier
rutiner för informationsgivning
företagspresentationer och investerarpresentationer
pressreleaser och hemsidor
internationella kontakter

 

Är du nyfiken hur ditt företag klarar kommunikationen med aktieägare, investerare, journalister och andra viktiga grupper? Vi har skapat två snabbtest; ett för börsföretag och ett för företag på väg till börsen, så att du själv kan pröva. Slå en signal eller maila till Involvera, så får du en länk för att testa.

 

Involvera AB Strandvägen 67. Box 240 62. S-10450 Stockholm. Sweden. Tel +46-(0)8-6618760.
E-mail info@involvera.se


komihåg Minnesträning